Ländryggsbesvär

Smärta och stelhet i ryggens nedre del har ofta samband med långvarig upprepad eller statisk belastning och felaktig arbetsställning. Inaktivitet är också något som är en vanlig bidragande orsak. Lokala muskelspänningar uppstår, ryggradens funktion påverkas och det blir allt svårare att hitta en bekväm arbetsställning. Ryggen blir fort trött och en ond cirkel uppstår. Ofta är orsaken en kombination av nedsatt funktion i ryggens leder och ökad aktivitet i ryggens muskler som när de blir trötta ger upphov till smärta.

Vad kan man göra åt ländryggsbesvär?

En naprapat hjälper dig att hitta grundorsaken till problemet och om du behöver utredas på annat sätt, till exempel hos läkare, hänvisas du dit. Behandlingen syftar till att minska smärtan och att återställa ryggens normala funktion. Ofta får du även råd om träning, stretchövningar och om hur du ska förändra din arbetsmiljö.

Boka tid