Migrän

Migrän innebär återkommande anfall av huvudvärk som bland annat kan utlösas av vissa födoämnen och spänningstillstånd i nackens muskulatur. Det är oklart varför migrän uppstår, men det är ett komplicerat samspel mellan nerver och blodkärl i hjärnan som pågår under migränattacken.Anfallen kan komma både med eller utan förkänning. Tecken på att ett anfall är på gång kan vara synfenomen eller påverkan på känseln, aurafasen.

Huvudvärken sitter oftast på ena sidan, spränger eller dunkar och gör så ont att man blir ljud- och ljuskänslig, illamående och kanske kräks. Detta medför initialt huvudvärk av spänningstyp som sedan övergår i ett migränanfall. För att kunna skilja ut vilken typ av huvudvärk det rör sig om kan du ha nytta av att föra en så kallad huvudvärksdagbok, som finns att få på vårdcentraler. Ta med den till din läkare eller naprapat så kan ni tillsammans ta fram sambanden som ger upphov till din huvudvärk.

Vad kan jag göra åt migrän?

Manuell behandling kan ibland förebygga eller hjälpa migränpatienter men ofta behövs andra behandlingsmetoder. Det finns till exempel mediciner som kan tas direkt när man känner att ett anfall är på gång. En viktig del är att utreda vad som utlöser anfallen så att det går att undvika sådant. En annan metod som hjälper vissa är KBT (kognitiv beteendeterapi).

Boka tid